KÖPVILLKOR

Innehållsförteckning
1. Allmänt
2. Betalning

3. Leverans och frakt
4. Ånger-, retur- och bytesrätt
5. Reklamation och garantier
6. Hantering av personuppgifter och sekretess
7. Ändring av villkoren
8. Tillämplig lag och domstol

1. Allmänt
Flagghuset Europa AB (se http://flagghuset.se/om-oss/) (hädanefter ”Flagghuset”) säljer produkter till privatpersoner och företag inom Sverige. Order görs via internet (https://www.flaggshop.se/ eller https://reklam.flaggor.nu) via kontakt med personal (telefonsamtal el. mail) eller i fysisk butik. För minderåriga konsumenter refererar Flagghuset till Föräldrabalken kap. 9. Flagghuset förutsätter att de ordrar som görs till vårt system är legitima och följer Sveriges lagar. Villkoren gäller för såväl privata konsumenter som företag. Notera dock att vissa skillnader förekommer beroende på om beställning görs som privat konsument eller som representant för ett företag. Den som handlar som företrädare för ett företag ska ha, och säkerställer härmed, att det finns behörighet att ingå avtal och genomföra köp som representant för företaget. Kund/beställare har fullt ansvar för att personuppgifter, leveransadress, fakturaadress samt kontaktuppgifter är aktuella och korrekt ifyllda vid registrering av order. Flagghuset förbehåller sig rätten att debitera kunden den extra kostnad som uppstår till följd av felaktiga uppgifter.

Flagghuset förbehåller sig rätten att korrigera priser utan föregående kungörelse i fysisk butik samt internetbutik, samt att prisskillnader i den fysiska butiken och internetbutik kan förekomma.

Om något av de villkor som förekommer skulle anses ogiltigt till följd av ändringar i Svensk lag innebär detta ej att hela avtalet i sin helhet ogiltighetförklaras. Det villkor som ej följer aktuella lagar ska istället ersättas med rådande lagtext.

Avtal och beställning
Beställning sker genom webborder, kontakt med personal (via telefon el. mail) eller i butik. I samband med lagd order accepterar kund villkoren. 
Vid betjäning av orderläggning via telefon tillkommer administrativ avgift på 50 kr inkl. moms. Vid beställning skickas orderbekräftelse till kund snarast möjligt. Flagghuset har rätten att i enskilda fall neka eller ändra en beställning, ex. då kund har angett felaktiga uppgifter.

Då beställning görs eller beställning hanteras är kund skyldig att delge skälig information som kan påverka tjänst gentemot kund samt säkerhet för anställda. Tvingas tjänst ske utöver normala förhållanden för den tjänst som är angiven har Flagghuset skälig rätt att debitera kund upp till 10% utöver original kostnaden. Detta i enlighet med Svensk lag.

Produktionsinformation mm.
Flagghuset reserverar sig för slutförsäljning av enstaka eller flertalet produkter samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatser, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Flagghuset förbehåller sig rätten att korrigera dessa eventuella fel, ändra eller uppdatera information samt löpande utföra produktändringar och förbättringar. Detta utan föregående kungörelse.

Vid beställning av reklamprodukter eller produkter där PMS färg har angivits till produktion kan färgskillnader mellan skärm och verklighet förekomma. 

Bilder av produkter på webbsidor, i annonser och annat marknadsförningsmaterial skall uteslutande ses som illustrationer.

Information på webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Flagghuset.

2. Betalning
Betalning sker genom kortköp, banköverföring eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS som uppfyller kraven för PCI-DDS och kan göras med de vanligen förekommande kortalternativen. Flagghuset förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ.

Betalning sker till
Bankgiro: 5851-5461
Referensnummer: [ert fakturanummer]

Priser
Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms, med undantag för reklamshoppen (reklam.flaggor.nu) som riktar sig till företag och visar priser exklusive moms. Eventuella betalnings-, expeditions- och fraktavgifter anges separat. Flagghuset är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som kund insåg eller borde ha insett. Om felaktigt pris har angetts för en produkt som kund har beställt underrättas denne och Flagghuset inväntar ett godkännande innan köp genomförs. Flagghuset reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Vid köp av vara som kräver frakt råder ett minsta ordervärde av 100 kr, detta inklusive moms och exklusive frakt.

Flagghuset förbehåller sig rätten att debitera kunder om villkoren ej uppfyllts från kundens sida.

Flagghuset reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå online och i butik

Faktura
Inköp faktureras löpande för betalning. För företag, kommuner och landsting gäller specificerad faktura, 30 dagars netto med 18% dröjsmålsränta. Faktura skickas via mail, i vissa fall bifogas fakturan i paketet. Företag, landsting samt kommuner kan vi på Flagghuset erbjuda e-fakurering. Sedvanlig kreditkontroll genomförs vid beställning. Om kontroll ej godkänns tillämpas förskottsbetalning. Kreditavtal kan sägas upp av Flagghuset om det framkommer uppgifter som skulle innebära att krediten vid förnyad kreditprövning ej skulle bli beviljad. Flagghuset förbehåller sig rätten att neka kredit utan att ange anledning. Vid utebliven betalning, om kund ej betalar fakturan innan förfallodatum, debiteras kund en påminnelseavgift. Påminnelseavgift 60 kr inkl. moms. Utöver detta debiteras dröjsmålsränta på förfallet belopp, 8% per månad för privatperson samt 18% för företagskunder.

Swishbetalning
Betalning genom Swish sker till nummer: 123 345 28 10
Som meddelande skall kund skriva ordernummer el. fakturanummer, samt namn.

Förskottsfaktura/förskottsbetalning
Produktions startas först när betalning har skett. Även leveranstid påbörjas först då betalning skett och är konfirmerad.

Äganderättsförbehåll
Flagghuset Europa AB anses ha full äganderätt av en produkt tills dess att full betalning har slutförts. Kund har därför ej rätt att överlåta eller sälja vidare en produkt dessförinnan att fullständig betalning av produkten har skett. Flagghuset förbehåller sig rätten att återta produkter om fallet är att kund inte följer de betalningsvillkor som framkommer i detta avtal.

Överlåtelse av fordran
Flagghuset förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

3. Leverans och frakt
Läs mer om våra leveransalternativ och fraktkostnader här.

Flagghuset levererar endast varor inom Sverige. Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår. Notera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma. Flagghuset tar ej ansvar för eventuella förseningar eller skador orsakade av transportombud. Kund måste kontakta Flagghuset om skada inom fem (5) dagar från det att ett skadat paket tagits emot - efter denna tid blir kund själv ansvarig för leveransen. Kunden har fullt ansvar för att personuppgifter, leveransadress, faktura adress samt kontaktuppgifter är aktuella och korrekt ifyllda vid registrering av order. Flagghuset förbehåller sig rätten att debitera kunden på den extra kostnad som uppstår till följd av felaktiga uppgifter.

Leveransalternativ och leveranstider
Flagghuset brukar tjänsterna som tillhandahålls av DHL och PostNord. Läs mer om deras villkor här, DHL och PostNord.

Leveransalternativet Företagspaket är helt reserverat för företag och får ej brukas av privatperson eller för personligt bruk. Om snabbare leverans än standard önskas tillkommer ytterligare avgift. Företagspaket levereras till företagsadress och kan ej levereras till boxadress. Företagsadressen skall vara bemannad måndag till fredag mellan kl. 07.00 - 17.00. Om detta inte är möjligt eller om det finns avvikande tider för företaget bör Flagghuset informeras om detta när order läggs. Om företag ej tar emot paketet på grund av hinder vid leverans tillkommer debitering.

Leveransalternativet Service Point kan nyttjas av privatpersoner samt företag och enskildfirma. Notera att företagsnamn ej får anges som mottagare. Mottagare, den som är ansvarig för att lösa ut ett paket, måste vara den samma som registrerats vid ordern. Order skickas till ombud (ex. Livsmedelsbutik) närmast den adress som uppgivits i beställning. Önskas specifikt ombud bör kund meddela detta i samband med att beställning görs och Flagghuset tillgodoser i den mån om möjligt. För att Service Point ska vara applicerbart bör kund uppge telefonnummer där sms kan tas emot samt en giltig e-postadress.

Leveransalternativet Brev kan nyttjas av alla kunder. Innehållet får ej överskrida 2 kg. Om innehåll överskrider volym och vikt begränsningar angivna av Postnord anser sig Flagghuset ha rätten till att debitera kund på den marginal som är mellan Brev och Service Point.

Transport av flaggstänger sker genom Flagghusets egen personal, med undantag för högsäsong då vissa transporter kan ske genom fristående distributörer. Vägunderlag ska kunna uthärda och ha plats för 24m lastbil (med undantag för Stockholms län), om detta inte är fallet bör Flagghuset få denna information i samband med ordern.

Vid hög belastning, förändrad lagerstatus eller dylikt kan längre leveranstider förekomma. Vid avvikande leveranstider som innebär en längre väntan än 3 veckor (ca 15 arbetsdagar) anser sig Flagghuset skyldig att meddela kund om denna ändring.

Om varor anses skrymmande återkommer Flagghuset om tillägg på fraktkostnad vid beställning. Paket anses skrymmande om de överstiger 30 kg per kolli alternativt 90 kg per sändning, samt överskrider 120 cm.

Icke utlöst leverans
Kund är skyldig att lösa ut, hämta ut, alternativt ta emot leverans. Beroende på val av leveransalternativ skickas en avisering som visar var och när paket kan hämtas. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har Flagghuset rätt att ta ut en avgift på 299 kr inkl. moms för merkostnader för hanteringskostnad och returfrakt. Denna kostnad är utöver grundorderns pris. Ytterligare kostnad tillkommer vid ytterligare frakt till kund.

Vid slutförsäljning
Flagghuset reserverar sig för slutförsäljning av enstaka eller flertalet produkter. Vid beställning av en produkt som inte finns i lager informeras kund och får själv välja om ordern ska annulleras eller läggas som restorder. Restorder innebär att Flagghuset skickar varan när den finns i lager. Kund blir meddelad när ordern lämnar Flagghusets lager.

Felaktig leverans
Mottags felaktig eller icke fullständig leverans bör Flagghuset kontaktas snarast via mail, order@flagghuset.se, med bild på mottagen order samt produkt.

4. Ånger-, retur- och bytesrätt
Vid distanshandel har konsument alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med konsumentköplagen. Ångerfristen påbörjas då leverans har tagits emot/hämtats ut och Flagghuset måste meddelas inom de 14 dagarna. Meddelande skall skrivas tydligt och innehålla relevant information inkluderat: konsumentens namn och adress, samt annan relevant information så som ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter som ångras.

Vid leverans har kund rätt till att öppna paketet och inspektera produkten, dock får förpackning ej brytas i större utsträckning än vad som kan anses nödvändigt för att fastställa produktens kvalité eller egenskaper. Om, och i den mån, produkt hanterats i större utsträckning än vad som anses nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Flagghuset rätt att utföra värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas till konsument. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Ångerrätten appliceras endast på oanvända produkter som returneras i oförändrat skick samt i originalförpackning eller likvärdigt emballage.

Icke utlösta paket omfattas ej av ångerrätten. En order som ej utlöses inom 14 dagar hos ombud kommer automatiskt att returneras till Flagghuset. För icke utlöst paket kommer kund att debiteras ytterligare 299 kr inklusive moms för returfrakt, administrativ- samt hanteringskostnad. Produkter som har tillverkats enligt kunds anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel omfattas ej av ångerrätten.

Vid utövande av ångerrätten skall produkter skickas till Flagghusets adress inom 14 dagar från det att mail om ånger har mottagits. Retur sker till Flagghuset Europa AB, Stationsvägen 22, 184 50 Åkersberga. Kund betalar kostnaden för returfrakt. Retur kan ej skickas till ombud utan måste returneras direkt till butik. Kund ansvarar för produktens skick efter det att order har tagits emot, samt under returfrakten. Flagghuset rekommenderar därför att produkt skickas i originalförpackning, väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse. Återbetalning av produkt sker snarast möjligast efter att produkt har tagits emot av Flagghuset. Återbetalning sker genom samma betalningsalternativ och till samma användare som under beställning. Detta om inget annat uttryckligen avtalas.

Vid eventuell tvist förhåller sig Flagghuset till Allmänna Reklamationsnämnden som får ge avgörande beslut.

5. Reklamation och garantier
Vid reklamation av produkt måste legitimt och relevant inköpsbevis, kvitto eller faktura, följesedel etc. medfölja reklamationen. Legitimt kvitto eller faktura måste även bibehållas för att garanti ska gälla. Förutsättning för reklamation är även att konsument kan styrka att bristfällig produkt innehaft felet vid inköpstillfället. Normalt slitage är ej anledning till reklamation. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad om inte annat har uttryckligen har avtalats. Notera att att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter och tjänster från andra leverantörer och tillverkare. Garantitid gäller från och med ursprungligt inköpsdatum. Flagghuset lämnar 1 års garanti på samtliga varor med undantag för:

Flaggstänger 6-18 meter: 15 års garanti
Flaggor och vimplar: 3 månader
Monteringstjänster: 36 månader (om inte annat anges)


Flagghuset förbehåller sig rätten att reparera eller byta ut en produkt i enlighet med Konsumentköplagen gentemot privatkunder. Gentemot företagskunder tillämpas köplagen.

Garantin omfattar inte produkter som brukats för annat än sitt ursprungliga ändamål och inte heller s.k. slitagedelar eller engångsartiklar så som bandclips, pappersflaggor m.m. Om ett fel som orsakats av material- eller produktionsfel upptäcks inom garantitiden (1 år med undantag) anses detta fel ha funnits vid inköpstillfället.

Reklamationsrätt
Kund bör kontakta Flagghuset så snart som möjligt efter att fel upptäcks. För att reklamation ska anses vara giltig bör kund utföra reklamationen inom skälig tid efter det att kund märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. 
Reklamation sker genom att returnera bristfällig produkt till Flagghusets butik, alternativt besöka eller kontakta butik om retur inte är möjlig till följd av distributörs villkor eller godsets egenskaper. Flagghuset löser ej ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. Ej heller produkter som skickas till ombud.

Efter att reklamerad produkt är mottagen och konfirmerad bristfällig, godkänns reklamationen och Flagghuset kommer att kompensera kund i enlighet med gällande lagstiftning. Felet kommer att avhjälpas alternativt ersättas med en ny eller likvärdig produkt. Om inget av dessa är möjligt eller om Flagghuset bedömer det mer kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske. Om kund bekostat returfrakt och reklamation anses giltig kommer Flagghuset att betala för denna. Notera att Flagghuset har rätt att neka reklamation om material- eller produktionsfel ej påträffas i enlighet med Svensk lag. I sådana fall betalas ej eventuella utlägg tillbaka till kund, såsom returfrakt. Om reklamation ej godkänns debiteras kund en avgift på upp till 250kr inkl. moms. Eventuell tvist avgörs av ARN.

Återbetalning sker snarast möjligast efter att produkt har tagits emot och reklamation har godkänts av Flagghuset. Återbetalning sker genom samma betalningsalternativ och till samma användare som under original beställning. Detta om inget annat uttryckligen avtalas.

Returnera produkt
Det är alltid möjligt att besöka butik för at returnera en produkt. Vid besök i butik tillkommer inga avgifter eller extra kostnader. För produkter inköpta i butik måste retur ske i butik. Dock kan enskilda undantag förekomma i överenskommelse med Flagghuset. Produkter inköpta via webborder kan returneras till Flagghuset. Vid retur till följd av ånger eller reklamation som visas vara felaktig står kund för returfrakt. Kund innehar alltid risken vid transport till Flagghuset. Alla returer sker till Flagghuset Europa AB, Stationsvägen 22, 184 50 Åkersberga. Returer skickade till ombud kommer ej att lösas ut och kommer att gå i retur till avsändare. Kund ansvarar för produktens skick från det att denne har tagit emot produkten tills dess att produkten är åter hos Flagghuset. Inköpsbevis måste infinnas för att retur skall kunna hanteras av Flagghuset. Vid garanti- eller reklamationsärende ombes kund ta kontakt med kundservice, alternativt medtaga produkt och inköpsbevis till butik.

6. Hantering av personuppgifter och sekretess
Kund bekräftar att de personuppgifter samt fakturauppgifter som lämnas in i samband med beställning är korrekt och fullständigt ifyllda samt ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Flagghuset har rätten att debitera kund för eventuella kostnader till följd av felaktigt ifyllda uppgifter.

Flagghuset förhåller sig till General Data Protection Regulation (GDPR). Vid registrering och godkännande av beställning godkänner konsument även att Flagghuset lagrar de uppgifter som givits. Uppgifter sparas och används för att Flagghusets verksamhet på bästa sätt ska kunna utföra utlovat arbete gentemot kund. För mer om detta läs Flagghusets Integritetspolicy.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot, samt eventuella övriga användare, är behörig att utföra åtgärder samt genomföra köp som representant för företaget på webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på kundkonto. Vidare ska kund som är ett företag se till att dess användare läser och godkänner dessa villkor samt Flagghusets integritetspolicy.

7. Ändring av villkoren
Flagghuset förbehåller sig rätten att utfärda ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kund har accepterat villkoren, alternativt 30 dagar efter att kund är informerad om ändringarna.

8. Tillämplig lag och domstol
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Flagghuset ARN:s rekommendationer.